Farklı Özellikler

Rotary Farkı

Rotary kulüplerini (derneklerini), diğer derneklerden ayıran en önemli özellik: Rotaryenlerin her hafta bir kez düzenli toplantı yapmaları ve rotaryenlerin bu toplantıların en az %60‘ına devam etme mecburiyetleridir.

Her yıl, Uluslararası Rotary tarafından güncellenerek yayınlanan OFFICIAL DIRECTORY isimli kitap dünyadaki tüm rotary kulüplerinin nerede, ne zaman toplantı yaptığını, başkan, sekreterlerinin kimler olduğunu bildirir. Bu kitabın dijital versiyonuna Uluslararası Rotary web stesinden ve kulüp sekreterlerinden ulaşılabilir.

Rotary Hizmet Tarzı

Üyelerin mali gücüne dayanarak hizmet ve yardım yapmak yerine, üyelerinin kamu ve iş çevrelerinde sahip oldukları iyi ilişkiler ve dostlukları kullanarak toplumda zaten var olan, hizmet etme potansiyelini hizmete ihtiyaç duyulan sahalara yönlendirmek hedeflenir.

Toplumların ve dünyanın gerçek ihtiyaçlarına yönelik katkılar, iş sahipleri tarafından tespit edilir ve gönüllülük esası ile bunların nasıl karşılanacağının hesapları ve organizasyonu yapılır.

Bu rotary hizmetine rotaryenlerin bedenen katılımı ve hizmet için zaman ayırmaları maddi katkıdan daha çok değer ifade eder.