Global Stratejik Plan

Global Stratejik Plan

Dinamik ve hareketli kulüplerle, tüm insanlığın yaşamını iyileştirecek, tercih edilen bir hizmet örgütü olmak.

Global Öncelikler

Kulüpleri güçlendirmek insanlık hizmetlerine odaklanmak ve Rotary imajını güçlendirmek.

Global Odak Hizmet Alanları

Anlaşmazlıkları Önleme

Rotaryenler, anlaşmazlıkları önleme/giderme ve Barış konularında toplumun yararı için ellerinden gelen tüm fedakarlıkları yapmakla yükümlülerdir.

Hastalıkla Mücadele

Kulüp olarak önceliklerimizden biri de, hastalıkları önleme ve bu hastalıklara elimizden geldiğince tüm gücümüzle mücadele etmektir.

Su & Hijyen

Su kaynaklarının öneminin ve suyun hayatımızdaki yerinin bilincine vararak, bu kaynakları doğru kullanmada ve hijyenin sağlanmasında öncülük etmek en önemli görevlerimizdendir.

Ana-Çocuk Sağlığı

Sağlıklı bir hayat her çocuğun hakkıdır. Bu bilinçle Rotary İzmit olarak amacımız Anne ve Çocukların sağlıkları ile alakalı gereken tüm önlemleri almak ve bilinci yaymaktır.

Okuma / Yazma

Okuma – Yazma ve Temel Eğitim konularına yüksek derecede önem veren kulübümüz, bu konuda gereken tüm çalışmaları yapmakta ve örnek teşkil eden projeler yürütmektedir.

Toplumsal Kalkınma

Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma konularında dünya çapında projeler üreten Rotary kulübü tüm gücünü seferber eder ve bu sayede dünya çapında büyük bir hizmet gücü oluşturur.