İş ve Ahlak Prensipleri

Rotaryenlerin İş ve Ahlak Prensipleri

Rotaryenler fikir, tutum ve davranışlarında Dörtlü Denetim esasını dikkate almaya özen gösterirler.

Dörtlü Özdenetim

Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptıklarımız:

  • Gerçeğe uygun mu?
  • İlgililerin tümü için adil mi?
  • İyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayacak mı?
  • İlgililerin tümü için yararlı mı?

Bu iş ve ahlak prensibi 1932 yılında Chicago’lu rotaryen Herbert J. Taylor tarafından iflasın eşiğindeki büyük bir müesseseyi kurtarmak amacıyla önerildi. Firmanın tüm personeli bu prensibe uygun hareket ederek şirketi kurtarıp dünyanın en güçlü şirketleri arasına soktular Uluslararası Rotary de bunu meslek hizmetini simgeleyen bir mesaj olarak kabul etti ve yaygınlaştırdı.