Kurumsal Yapı

Global Rotary Kurumsallığı

90 yıldır Rotary kulüplerinin delegeleri 3 yılda bir yapılan Uluslararası Tüzük Konseyleri’ne önerge vererek, demokratik tartışma ve oylamalarla Rotary kurallarının güncellenmesini sağlarlar. Rotary’de çağa ayak uyduran değişim esastır.

3 yılda bir tüm kural ve tutumları yazılı olarak belirten Yöntem El Kitabı yenilenir. Tüzik ve İç Tüzük değişiklikleri için kulüpler bilgilendirilir. Rotary’de yazılı olmayan kural yoktur. Yazılı olmayan geleneklerdir. Geleneklerin, Rotary kurumsallığını bozmamasına veya esnetmemesine dikkat edilir.

Rotary Toplantıları

Rotary’de temel toplantı Haftalık Toplantı’dır. Bunun dışında 50’nin üzerinde toplantının her birisinin yönergesi mevcuttur. Rotary yönetiminde Başkanlık Sistemi uygulanır. Başkan, kulübün veya toplantının hakimidir. Kulüp veya toplantının en önemli kişisidir.

Rotary seçimlerinde, oy çokluğu yerine oy birliği tercih edilir. Oy birliğini sağlamak için metod şudur:

Her rotaryen geleceğin başkanı sıfatıyla kulüplere kabul edilir. Liyakat için geçirilen zaman sonunda her rotaryen sırası geldiğinde başkan olur felsefesi ile göreve talip olur ve oy birliği ile seçilir.

Hizmet Esasları

  • Dostluk geliştirmek ve dinamik kulüp olmayı sağlamak
  • Üye sayısını korumak ve arttırmak.
  • Başarılı hizmet projeleri yapmak.
  • Halkla ilişkiler marifetiyle Rotary’nin tanıtımını yapmak.
  • Uluslararası Rotary Vakfını desteklemek.
  • İstekli ve başarılı bir gençlik ve Rotary geleceği yaratmak.
  • Çevresindeki anlaşmazlıklara çare bulmak ve barışın tesisi için çalışmak.

Kurumsal Rotary Ünvanları