Rotary Vakfı

Uluslararası Rotary Vakfı

Rotaryenlerin kurduğu, rotaryenlerin bağışları ile fonlar yaratarak, Dünya ve insanlık için tasarlanmış projelere destek sağlayan ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur.

Rotary Vakfı

  • Yapılan bağışları kontrol eder ve denetler.
  • Global Rotary projelerini destekler, izin verir ve denetler.
  • Uluslararası değişim programlarını destekler.
  • Akademik, kültürel, iyi niyet ve bağış bursları verir.
  • Global kampanyaları organize eder ve denetler.
  • Finansal fonları işleterek, ana sermayeye katkı sağlar.
  • Her Rotary bölgesinde, o bölgenin vakıf teşkilatının kurulması ve işletilmesini takip eder.
  • Dünyanın diğer büyük vakıflarıyla işbirliği yapar.

Bağışçılara verilen Ünvanlar

The Rotary Foundation’a yapılan bağışlar için vakfın, bağışçılara verdiği ünvanlar:

Paul Harris Dostu Adaylığı min. 100 USD nakit bağış
Paul Harris Dostluğu min. 1000 USD nakit bağış
Benefactor min. 1000 USD nakit bağış veya miras bağışı
Major Donor Vakfa toplam min. 25.000 USD bağış
Paul Harris Society Üyeliği Her yıl min. 1000 USD nakit bağış
Bequest Society Üyeliği Sürekli yaşam sigortası lehdarlığı